Verzenden/retourneren

1. Levering

De bestelling wordt verstuurd nadat de verkoper de betaling ontvangen heeft. De verkoper streeft ernaar alle pakketten te verzenden binnen de drie werkdagen na ontvangst van betaling. Mochten deze data iets afwijken, wordt de klant hiervan op de hoogte gebracht. De levering gebeurt binnen de 10 dagen in België, binnen de 15 kalenderdagen in alle Europese landen na ontvangst van de bestelling, tenzij anders vermeld op de webshop bij het betreffende product.
Alle pakketten worden verstuurd en afgeleverd door BPost.  Als uw pakket wordt aangemeld als de klant niet aanwezig is, wordt hiervan een melding in de brievenbus nagelaten. Met dit briefje kan het pakket afgehaald worden in het vermelde postkantoor of postpunt. De klant is zelf verantwoordelijk om dit pakje binnen de vermelde tijd af te halen. Als dit niet gebeurde binnen de vermelde periode, wordt het pakket naar de verkoper teruggestuurd. De kosten voor het opnieuw opsturen van uw pakket, zijn voor rekening van de klant.

De verkoper is niet aansprakelijk indien de leveringstermijn overschreden wordt door toedoen van de vervoerder, evenmin bij verlies van de artikelen of bij staking. De klant is op de hoogte van de transportrisico’s en dient vragen in dat verband te richten aan de vervoerder zijnde Bpost.

2. Risico van verzending

De verkoper kan niet aansprakelijk gesteld worden voor verlies, diefstal of beschadiging tijdens het verzenden via Bpost. Wij verpakken de producten op een dusdanige manier dat beschadigingen bijna onmogelijk zijn. Ieder pakje verstuurd met Bpost is voorzien van een unieke barcode die online kan opgevolgd worden. Indien de klant problemen ondervindt met het ontvangen van zijn pakje, kan deze zich altijd wenden tot de transporteur met vermelding van deze unieke barcode.

3. Herroepingsrecht – retourneren

De klant heeft het recht zijn online bestelling te herroepen binnen de 14 kalenderdagen vanaf de dag waarop de klant, of een door hem aangewezen derde persoon de goederen fysiek in bezit neemt.
De klant stelt de verkoper op de hoogte van zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen door een ondubbelzinnige verklaring af te geven. De verklaring kan gebeuren per post of per e-mail. Om beroep te kunnen doen op het herroepingsrecht, moet de klant zijn mededeling om het herroepingsrecht uit te oefenen, verzonden hebben binnen de voormelde termijn van 14 kalenderdagen. De bewijslast van verzending ligt bij de klant.
De klant stuurt de goederen onverwijld en in elk geval binnen de 14 dagen volgend op de dag dat hij zijn beslissing heeft meegedeeld terug. De verzendingskosten blijven ten laste van de klant.

4. Retour

Het aangekochte product dient onbeschadigd en in de originele verpakking, teruggezonden te worden naar het hieronder vermelde retouradres van de verkoper. Bij bewezen vaststelling dat het product beschadigd is of onbruikbaar voor verkoop, kan afgezien worden van de teruggave van het volledige bedrag.
Hierbij dient de klant zijn rekeningnummer toe te voegen, zodat de verkoper de terugbetaling kan uitvoeren. Enkel het door de klant werkelijk betaalde bedrag ( zonder terugbetaling van verzendkosten) kan teruggestort worden en dit binnen de 30 dagen nadat het product op het retouradres werd ontvangen.

Retouradres:

Point de Vie
Stationstraat 54
8700   Tielt
België (Belgium)

5. Klachten

De klant onderzoekt na ontvangst binnen een redelijke termijn of de goederen geen zichtbaar gebrek vertonen en of de goederen conform zijn bestelling geleverd werden.
Klachten of betwistingen dienen binnen de 7 kalenderdagen na levering vermeld te worden per aangetekend schrijven of per e-mail op straffe van verval.
De klant verbindt er zich eveneens toe het gebrekkige product binnen de 7 kalenderdagen terug te sturen naar de verkoper op het bovenvermelde retouradres. De kosten voor terugzending zijn in alle gevallen voor rekening van de klant.
In geval de klacht gegrond wordt bevonden is de aansprakelijkheid van de verkoper beperkt tot de omruiling van de goederen. Elke aansprakelijkheid voor de verkopen beperkt zich tot het daadwerkelijk betaalde bedrag van de bestelling.